Zalety  Z e o f i r e x w produkcji  drobiu: 

– ograniczenie powstawania pleśni w karmie;

– zapobieganie chorobom układu pokarmowego;

– zmniejszenie śmiertelności szczególnie młodzieży;

– zwiększenie produktywności niosek;

– poprawa twardości łupiny jaj;

– poprawa mikroklimatu kurnika;

– jakość nawozu (wyższa zawartość suchej masy).

Efekt ekonomiczny dodatku Zeofirex

do paszy lub do posypywania ściółki to:

– większy przyrost wagi u ras mięsnych do 15%;

– zmniejszenie śmiertelności 1-2 %;

– zwiększenie nieśności o 3-5 %.