Zalety  Z e o f i r e x w produkcji  bydła:

– poprawia ogólny stan zdrowia oraz wzmacnia odporność stada;

– stabilizuje soki żołądkowe oraz stosunek soli i wody w żołądkach;

–  wprowadzony do paszy treściwej obniża stężenie amoniaku w treści pokarmowej żwacza. Również dodawanie Zeofirex do pasz objętościowych lub mieszaniny TMR powoduje zmniejszenie koncentracji amoniaku w przedżołądkach. Jest to bardzo ważne w intensywnym użytkowaniu krów mlecznych żywionych wysokimi dawkami pasz białkowych. Zwolnienie procesu dezaminacji pozwala na efektywniejsze wykorzystanie amoniaku do budowy struktur białkowych bakterii żwaczowych;

– wiąże toksyczne związki (np. amoniak i siarkowodór) i wydala je  z organizmu;

– znacząco obniża poziom mocznika we krwi;

– podnosi poziom żelaza i cukru w organiźmie;

– poprawia środowisko dla flory przewodu pokarmowego;

– obniża zawartość amoniaku we krwi i mleku;

– zmniejsza częstość zachorowań na gorączkę mleczną;

– azot niebiałkowy w żwaczu jest wchłaniany na kilka godzin przez Zeofirex i stopniowo przerabiany przez mikroorganizmy żołądkowe.

 

Efekt ekonomiczny stosowania dodatku Zeofirex do paszy to:

– wzrost wydajność mleka o 5-8% (przy wyższej zawartości tłuszczu i białka);

– mniejsza śmiertelność wśród cieląt  10 %;

– średni przyrost wagi w ciągu roku 5-12%;

– ograniczenie dziennej dawki paszy o około 10% przy jednoczesnym lepszym  wykorzystaniu paszy;

– w długim okresie wzrost liczby łatwiejszych porodów;

– poprawa mięsności opasów.